Witaj, świecie!

Beneficjent dofinansowania w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na realizację projektu pt. Wdrożenie technologii i uruchomienie produkcji innowacyjnej termoaktywnej bielizny tekstronicznej seamless.”